Lösningar för ren energi, ren luft och rent vatten

Saxlund är en miljöteknik-koncern som fokuserar på att hjälpa våra kunder att minska sin miljöpåverkan. Vi levererar lösningar och produkter som hjälper våra kunder att reducera sitt användande av fossila bränslen.

1/3
2/3
3/3
Icon Experience
50 års erfarenhet:

Utveckla teknik för bränslehanteringssystem och bioenergianläggningar (flis och pellets).

Icon Turn Key
Kompletta nyckelfärdiga lösningar:

Från designstadiet till tillverkning och eftermarknadsstöd.

Icon Patented
Patenterad teknik:

Världsledande patenterad teknik för hantering och förbränning av bulkmaterial.

Icon Low Emissions
Låga utsläpp:

Förbränning av flis och pellets för produktion av förnybar energi.

Industrier

Saxlund levererar kompletta tekniska lösningar och förbränningsanläggningar för biomassa (kapacitet upp till 30 MW) till bland annat följande branscher:

Cementbranschen

Som operatör av cementverk är prestanda och tillgänglighet avgörande för din nyckelinvestering i alternativa bränslesystem. Att skaffa ett system som tillhandahåller dessa krav kommer att möjliggöra en snabb avkastning på investeringarna och bidra till åtaganden för koldioxidminskning.

Läs mer
Från avfall till energi

Bland dessa förnybara energikällor är energiåtervinning (WtE) och bioenergi viktiga, vilket ger en stabil och pålitlig värme- och elproduktion.

Läs mer
Avloppsvatten

Avvattnad slamkaka är en resurs som produceras från den slutliga avvattningen av slam från avloppsreningsverk. Tillverkning av slamtårta är en viktig del för att producera rent utsläpp av vatten till miljön från behandling av mänskligt avfall.

Läs mer
Tillverkningsanläggningar för spånskivor

Spånskivor, det vill säga fiberskivor med låg/medelhög densitet, är en träprodukt som tillverkas av träflis, spån från sågverk, sågdamm och, efter lämplig behandling, träspill.

Läs mer
Produktion av grön energi

Förbränningskammaren är navet i varje energisystem och Saxlund har, tack vare vår långa erfarenhet och avancerad forskning, utvecklat de mest effektiva och miljövänliga förbränningssystemen som finns på marknaden idag.

Läs mer
Service och eftermarknad

Service- och underhållskontrakt kan erbjudas kunden för både enstaka maskiner och för kompletta system för att säkerställa att deras tillgång kommer att förbli i drift och fungera som utformad för dess designlivslängd eller längre.

Läs mer

Förbättrad effektivitet står i centrum för allt vi gör.

Att kombinera innovation och välbeprövad teknik hjälper oss att hjälpa våra kunder, från nationella offentliga företag till privata företag som formger, bygger och driver avfallsanläggningar. Vårt tvärvetenskapliga team av ingenjörer kopplas in i projekt direkt från konceptfasen och fokuserar på kostnadseffektiva och hållbara lösningar. Våra specialistcenter i Tyskland, Sverige och Storbritannien värdesätts av branschpartner för att tillhandahålla innovationer och en lösningsdriven metod för tekniska utmaningar inom bulkhantering och behovet av ren energi, ren luft och rent vatten, eftersom vi alla strävar efter att uppnå noll nettoutsläpp av koldioxid.

Fredrik Nordling
Fredrik Nordling
CEO

FoU – framtidssäkra miljötekniska lösningar:

Nollutsläpp är en förutsättning för allas framtid och det är forskarna som får visa vägen.

Bästa sättet vi kan hantera klimatförändringen är genom att minska den globala uppvärmningen. Det som vi gör för att minska utsläppen under nästa århundrade kommer att vara kritiskt för framtiden, vilket är exakt varför varje land, sektor, bransch och var och en av oss måste samarbeta för hitta sätt för att begränsa den kol som vi producerar.

Vårt åtagande som företag är att samarbeta med våra kunder för att klara av den här globala utmaningen.

Senaste nytt

Kontakta oss

För alla dina materialhanterings- och bioenergibehov: