Alternativa bränslen för kraft och värme

Bland dessa förnybara energikällor är energiåtervinning (WtE) och bioenergi viktiga, vilket ger en stabil och pålitlig värme- och elproduktion.

Varför använda alternativa bränslen för ström eller värme?

Elström kan produceras genom konventionella förbränningscykler eller mer avancerad förgasnings-/pyrolysteknik.

Energiåtervinning kan uppnås med hjälp av bränsle som utvinns ur avfall såsom RDF (avfallsbaserat bränsle) och SRF (fast återvunnet bränsle). Sådana bränslen framställs ur avfall som ej återvinningsbart papper, kartong, plast och annat brännbart material som samlas in vid återvinningsstationer. Dessa material avskiljs från avfallsdeponier, och när de används som bränsle kan de ge snabb avkastning på investeringen eftersom de berättigar till mottagningsavgifter på grund av deponiskatten. Bränslet är antingen billigt eller ger till och med intäkter eftersom du får betalt när du tar emot bränslet (mottagningsavgift).

Energi från biomassa kan produceras från färskt trä, träspill (ej återvinningsbart klass B, C och D), halm och andra biprodukter från jordbruket.

Fördelar med större effektivitet

En viktig fördel med energiåtervinning och bioenergi är att de kan konstrueras och uppföras som kraftvärmeverk (CHP) som både producerar elström och värme för industriella processer/fjärrvärme.

Detta är ett extremt effektivt sätt att producera energi och används allmänt i små till medelstora anläggningar i hela Europa.

 • Baslast – energiutmatningen varierar inte efter väderförhållandena
 • Kan produceras nära konsumenterna, vilket minskar förlusterna vid överföring
 • Kraftvärmeverk kan ge en energieffektivitet på > 90 %
 • Energi kan produceras från lokala bränslekällor

Omfattande projektportfölj

Saxlund har en gedigen erfarenhet av att samarbeta med energibolag och projektutvecklare för att formge och leverera system för hantering av alternativa bränslen för energiåtervinningsanläggningar. Vi förstår kundernas behov och problem och erbjuder robusta och flexibla system som kan hantera dessa besvärliga och variabla bränslen för att leverera system som omfattar:

 • Mottagning av bränsle
 • Detektering
 • Transport
 • Förvaring och avfallshantering
 • Vägning/matning till panna/förgasningsanläggning

Om du väljer Saxlund som samarbetspartner får du tillgång till ett rutinerat konstruktionsteam som använder branschledande teknik. Vi kan leverera system som kan hantera olika bränsletyper vilket ger framtida flexibilitet i takt med att tillgången på bränsle varierar.

Avkastning på investeringen

Eftersom prestanda och tillgänglighet är avgörande för en sådan central del av investeringen inom energiåtervinning (WtE), ger system som uppfyller dessa krav snabb avkastning på investeringen och bidrar till att minska koldioxidutsläppen.

Ekonomiska fördelar med energiåtervinning

Genom anpassningen till alternativa bränslen som RDF, SRF och strimlad plast ser energibolagen fördelarna med att använda billigare bränslen, och i länder/regioner med deponiskatt kan bränslekostnaden vara negativ! Energibolaget får betalt för att avfallshantera bränsle som utvinns ur avfall, avskilja detta från avfallsdeponier och använda det istället för fossila bränslen.

Principerna för energiåtervinning (WtE) är nu välkända.

Genom trycket på markanvändning, hotet genom förgiftning och mer generella ekologiska synpunkter ställer större krav på utveckling av tekniker som lever upp till globala hållbarhetsmål. Europas mål om en 55-procentig minskning av utsläppen av växthusgaser (GHG) till 2030 och klimatneutralitet till 2050 och WtE-branschen är fast besluten att bidra till att uppnå dessa mål i Europa.”

Remo Schulz
VD för Saxlund Germany

Typer av alternativa bränslen för bioenergi och energiåtervinning

 • Alternativa bränslen är vanligen behandlade ej återvinningsbara material som avskiljts ur avfallsdeponier eller som är avfallsmaterial från jordbruket.
 • Fördelarna med sådana bränslen är att de vanligen kostar väldigt lite (eller har en negativ kostnad). Dessutom ersätter de utsläpp från fossila bränslen.
 • Alternativa bränslen kan bidra till att sänka CO2-utsläppen Till exempel kan alternativa bränslen ge indirekta CO2-besparingar och sådana som innehåller en andel biomassa, som kan anses vara CO2-neutral, bidrar till att minska de generella CO2-utsläppen.
 • På grund av sin natur kan dessa bränslen variera i fråga om kvalitet, beteende, fukthalt och kalorivärde. Med andra ord är de svåra att transportera, förvara, avfallshantera och dosera korrekt i bränsleflödet.

Nedanstående bränslen används ofta:

 • Färskt trä
 • RDF (avfallsbaserat bränsle)
 • SRF (fast återvunnet bränsle)
 • Träspill
 • Däckbaserat bränsle
 • Kött- och benmjöl (MBM)
 • Impregnerade sågspån
 • Avfall från jordbruk
 • Avloppsslam
 • Profuel
 • Strimlad plast
 • Oljeväxter och slam
 • Kemikalierester

Kontakta oss

För mer information om någon av våra branscher: