Bioenergianläggningar

Förbränningskammaren är navet i varje energisystem och Saxlund har, tack vare vår långa erfarenhet och avancerad forskning, utvecklat de mest effektiva och miljövänliga förbränningssystemen som finns på marknaden idag.

Bioenergi - grön energi för framtiden

Saxlunds bygger bioenergianläggningar för grön energi mellan 0,5–30 MW. Våra anläggningar är antingen transportabla eller platsbyggda och kan anpassas till kundens behov. Våra flexibla och robusta anläggningar kan byggas för värme- och/eller elproduktion.

Saxlunds utrustning är modulär och möjliggör flera kopplingar till vår förbränningskammare – kombinerade eller separat. Saxlunds förbränningssystem för bioenergi kan anslutas till matning av till exempel varm gas, varmvatten, ånga eller varm olja eller en kombination av dessa.

Saxlunds förbränningssystem för bioenergi kan förbränna våt bark och träflis, men även torra bränslen i form av återvunnet trä och träpellets. Saxlunds teknik har utvecklats och formgetts för att uppfylla EU:s mest strikta utsläppsgränser.

Transportabla anläggningar

Hotabs transportabla bioenergianläggningar hör till våra mest framgångsrika produkter.

Dessa bioenergianläggningar tillverkas internt i vår toppmoderna verkstad med den senaste tekniken. Kunden kan dessutom välja vilken typ av fasad de vill ha. Vi kan i princip sammankoppla hur många sektioner som helst och vi kan normalt producera upp till 2,5 MW per sektion.

Inom koncernen har vi personal med yppersta kompetens och erfarenhet inom alla områden. Det gör det möjligt för oss att leverera produkter som är skräddarsydda efter kundernas behov. Den höga kvaliteten upprätthålls genom ett kvalitetsstyrningssystem, många års erfarenhet av branschen och våra produkter som tillverkas internt.

Anläggningar som byggs på plats

Både Saxlund och Hotab har varit två av de största och mest kompetenta företagen inom förbränningsteknik för biomassa i flera årtionden. Idag har vi all vår expertis och teknik under ett och samma tak. Vi kan erbjuda ett stort sortiment och fantastiska möjligheter för att skräddarsy din anläggning.

Vi utför av följande typer av uppdrag:

  • Nyckelfärdiga bioenergianläggningar
  • Transportabla förbränningsanläggningar för biomassa
  • Nyckelfärdiga uppdrag
  • Underentreprenad
  • Ombyggnad

Kontakta oss

För mer information om någon av våra branscher: