Skydd och mätning av dina processer

Saxlund samarbetar med branschledande konstruktörer av lösningar för detektering, vägning och dosering av bulkmaterial, för att säkerställa att lämplig och effektiv teknik används i krävande tillämpningar.

Detekteringssystem

I samarbete med våra samarbetspartner integrerar vi sådana system i de övergripande system vi levererar. Systemen används för att effektivt avlägsna för stora material, ferritiska metaller och icke-ferritiska metaller för att skydda efterkopplad utrustning inklusive förbränningsprocesser. Att formge framtidssäkra processer är en del av vår tekniska etik.

Våra system kan innehålla –

 • Skivsiktar
 • Stjärnsiktar
 • Vibrationssiktar
 • Överbandsmagneter
 • Trummagneter
 • Virvelströmseparatorer
 • Metalldetekterings- och avskiljningsenheter

Vägnings- och doseringssystem

Många industriella processer kräver exakt mätning och dosering av de material som transporteras i processer såsom förbränningsugnar, förgasningsanläggningar och cementugnar.  Vi samarbetar med företag som har en lång meritlista av att leverera mät- och doseringsteknik och integrera dem i våra övergripande system. Beroende på processdesign, dosering kan utföras kontinuerligt eller partivis och vi har erfarenhet av att leverera system med gravimetriska och volumetriska processer.

Vi levererar följande komponenter som delar av våra system –

 • Silovågsystem
 • Vägningsbälten
 • Gravimetriska matare av typ ”Viktförlust” och ”Viktökning”
 • Kontinuerliga mät- och doseringssystem för matning av cementugnar

Kontakta oss

För mer information om någon av våra branscher: