Silotömning och transportteknik

Ett koldioxidfritt material för konstruktion och möbelproduktion.

Spånskivor – användning av träspill med lågt värde för att bygga för framtiden

Spånskivor, det vill säga fiberskivor med låg/medelhög densitet, är en träprodukt som tillverkas av träflis, spån från sågverk, sågdamm och, efter lämplig behandling, träspill.

En annan styrka med spånskivor är att man använder träråvara med låg kvalitet och kan binda upp koldioxid under produktens livslängd.

Saxlund har utarbetat ett brett tekniskt sortiment för transport, lagring och silotömning av bulkmaterial av trä. Våra anläggningar är baserade på dina unika prestandabehov, oavsett om det är fråga om moget trä, träspån eller bark.

Inom träindustrin ger Saxlunds teknik en robust design med hög tillgänglighet.

Processlagring och transport

Saxlund är innovatörer och patentinnehavare för olika tekniker som i stor utsträckning används vid tillverkningsanläggningar för spånskivor. Vår processlagrings- och transportteknik möjliggör effektiv hämtning och transport av alla typer av material och innefattar:

Processenergi – minskning av energikostnaderna med hjälp av avfall

Många tillverkningsanläggningar för spånskivor producerar värme och energi lokalt ur biomassa/träspill och Saxlund har genom åren levererat ett stort antal bränslehanterings- och bioenergiprojekt inom spånskivebranschen.

Vi kan leverera kompletta system som innefattar allting från mottagning, behandling, förvaring och transport av bränsle till din panna.

Bioenergianläggningar för effektiv processenergi

Saxlund är en rutinerad leverantör av bioenergianläggningar. Saxlund och Hotab är välkända för sina robusta förbränningsanläggningar för biomassa med högsta tillgänglighet. I flera årtionden har vi levererat problemfria anläggningar för förbränning av träflis, trärester och avfall från skogsindustrin som bark till fabriker som tillverkar skivor eller pellets. Värmen som produceras används för torkar och hetoljepressar.

Bränslehantering för processenergi

Om du väljer Saxlund som samarbetspartner får du tillgång till ett rutinerat konstruktionsteam som använder branschledande teknik. Vi kan leverera system som kan hantera olika bränsletyper vilket ger framtida flexibilitet i takt med att tillgången på bränsle varierar.

Kontakta oss

För mer information om någon av våra branscher: