Dotterbolag i Sverige har förlängt ramavtalet med Sinfra

Saxlund International Holding AB har förlängt ramavtalet med Sinfra med 1 år. Avtalet avser småskalig värmeproduktion där Saxlund är en av två leverantörer. Det ursprungliga avtalet, som kommunicerades i maj 2021, har en maximal omfattning om 400 MSEK. Ingen volym garanteras under avtalsperioden.

Sinfra är en inköpscentral. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att för medlemmarnas räkning utifrån ett hållbarhetsperspektiv upphandla teknisk utrustning och tjänster inom försörjningssektorn; verka för förbättrad produktkvalitet och ökad standardisering av produkter samt bedriva annan till detta anknuten verksamhet. Sinfra har för närvarande 435 medlemsföretag inom försörjningssektorn i Sverige. Sinfra fungerar som ombud för sina upphandlande enheter, d.v.s. medlemsföretag runt om i Sverige, men kan även fungera som egen grossist. Mer information om Sinfra, se www.sinfra.se

-Saxlund förlänger ramavtalet med Sinfra. Det är fantastiskt roligt att vi kan förlänga detta avtal med Sinfra, ett avtal som fram till idag genererat försäljning till Saxlund uppgående till ca 80 MSEK, säger Fredrik Nordling, tf. VD för Saxlund Group AB.

Frågor besvaras av:

Fredrik Nordling, tf. VD +46 76 894 95 32, fredrik.nordling@saxlund.se

Saxlund Group AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North, Erik Penser Bank är Certified Adviser. Telefonnummer: +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se.