Kontrakt har signerats med Solör Bioenergi Fjärrvärme AB till ett värde av ca 13 MSEK

Saxlund Sweden AB har tecknat kontrakt med Solör Bioenergi Fjärrvärme AB avseende ett bränslehanteringssystem till deras fjärrvärmeanläggning i Vilhelmina. Leverans sker under hösten 2023.

-Vi har tecknat ett avtal gällande materialhantering till Solörs anläggning i Vilhelmina. Det är glädjande att vi fått förtroendet att leverera denna utrustning till Solör, en ledande aktör som levererar fjärrvärme på 87 orter i Sverige. Vi ser just nu en starkare efterfrågan på Saxlunds utrustning inom materialhantering än vad vi har sett på många år, säger Fredrik Nordling, tf.VD för Saxlund Group AB.

Frågor besvaras av:

Fredrik Nordling, tf. VD +46 76 894 95 32, fredrik.nordling@saxlund.se

Saxlund Group AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North, Erik Penser Bank är Certified Adviser. Telefonnummer: +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se.