Saxlund Group AB offentliggör årsredovisningen för 2023

Årsredovisning och revisionsberättelse inför årsstämman den 29 april 2024 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.saxlundgroup.com.

Saxlund Group ABs årsredovisning finns tillgängligt för nedladdning på bolagets hemsida.