Styrelsen har idag beslutat att avsluta Stefan Wallermans anställning som verkställande direktör för Saxlund Group

Styrelsen för Saxlund Group AB (publ) har idag beslutat att avsluta Stefan Wallermans anställning som verkställande direktör för Saxlund Group med omedelbar verkan. Styrelsen har inte längre förtroende för Stefan Wallerman på grund av Stefan Wallermans åsidosättande av sina åligganden i anställningen.

Styrelsen har vidare beslutat att tillsätta Fredrik Nordling, nuvarande CFO och Sverigechef, som tillförordnad verkställande direktör. Styrelsen avser att starta en rekryteringsprocess för att hitta en ny VD och kommer att återkomma med vidare information så snart som möjligt.