Komplett hanteringssystem för kraftverk

Saxlund kan leverera kompletta materialhanteringssystem för förbränningsanläggningar för biomassa för små 1 MWe-system till 50 MWe+ renodlade bioenergi- och energiåtervinningsanläggningar (WtE).

Hur det fungerar

Tack vare Saxlunds breda produktportfölj kan vi utforma robusta system utifrån dina behov – systemen omfattar alltifrån mottagnings- och transportsystem till pålitliga bränsle- och pannmatningssystem.

Våra konstruktionsteam samarbetar med dig och utvecklar dina projekt från idé till installation och driftsättning. Saxlund är den perfekta samarbetspartnern för komplexa projekt.

Typiska tillämpningar

 • Mottagnings-/förvarings-/återvinningssystem med Push Floor
  Typisk lösning för små till medelstora kraftverk. Bränsle lagras antingen utanför eller i en lagerhall och transporteras efter behov till en bränslematare med Push Floor som matar material till pannan via ett detekteringssystem. En Push Floor är normalt dimensionerad för tolv timmars bränsleförvaring, men kan även vara större för att passa kundens behov.
 • Matningssystemet SAX-TDS med Push Floor-silo
  En automatisk lösning där träflis lämnas till en eller flera Saxlund SAX-TDS dockningsstationer från en trailer med rörligt golv. Materialet lastas av och transporteras till en eller flera lagringstankar via ett detekteringssystem. Från tankarna matas materialet till panna efter behov. Lagringstankarna är normalt dimensionerade för att rymma 3–5 dagars bränsle efter kundens behov.
 • Matningssystemet SAX-TDS med Saxlund roterande TubeFeeder
  En automatisk lösning där träflis lämnas till en eller flera Saxlund SAX-TDS dockningsstationer från en trailer med rörligt golv. Materialet lastas av och transporteras till en eller flera lagringstankar via ett detekteringssystem. Tankarna töms genom roterande TubeFeeders®. Dessa matar pannan efter behov. Lagringssilorna är normalt dimensionerade för att rymma 3–5 dagars bränsle efter kundens behov.
 • Matningssystemet SAX-TDS med Saxlund linjär TubeFeeder
  En automatisk lösning där träflis lämnas till en eller flera Saxlund SAX-TDS dockningsstationer från en trailer med rörligt golv. Materialet lastas av och matas till en lagringsbyggnad med A-Frame som är utrustad med en eller flera linjära TubeFeeders® via ett detekteringssystem. TubeFeeders® tömmer ut bränslet för att mata pannan efter behov. Lagerbyggnaderna A-Frame är normalt dimensionerade för att rymma 3–5 dagars bränsle efter kundens behov.

Typisk lagring för löpande förbrukning

50–50 000 m3

Typiska material

 • Träflis
 • Träpellets
 • SRF/RDF
 • Slamkaka
 • MBM
 • Sågspån
 • Profuel

Kontakta oss

För mer information om någon av våra lösningar: