Lastningssystem för lastbilar för industrin

Saxlund har genom åren levererat ett stort antal lastningslösningar för lastbilar, i första han för avloppsvattenbranschen men också för djurfoder.

Avloppsvattenbranschen

Avloppsvattenbranschen har utvecklats under åren och just nu strävar de flesta brittiska vattenbolagen efter att utveckla anaeroba rötningsprocesser för att maximera den energi som produceras under rötningen och framställa en ren slutprodukt för tömning i marken.

Som en del av den målsättningen byggs centraliserade avancerade rötningsanläggningar och mindre satellitanläggningar som försörjer dem. Satelliterna utrustas med teknik för att lasta slamkakor på lastbilar.

Den här typen av silon är normalt dimensionerade för tre dagars förbrukning. De kan antingen placeras ovanför vägen för direkt lastning på lastbil eller, på kortare ben, bredvid vägen tillsammans med en överföringstransportör.

Saxlund kan leverera fullständiga projekt; från mottagning av material från centrifuger/plattpressar till rempressar och axellösa skruvar. Därefter pumpas eller transporteras slammet till silon. Projekten  kan också inkludera hela styrsystemet och kablage.

Kontakta oss

För mer information om någon av våra lösningar: