Lastningssystem för lastbilar för industrin

Saxlund har genom åren levererat ett stort antal lastningslösningar för lastbilar, i första han för avloppsvattenbranschen men också för djurfoder.

Avloppsvattenbranschen

Avloppsvattenbranschen har utvecklats under åren och just nu strävar de flesta brittiska vattenbolagen efter att utveckla anaeroba rötningsprocesser för att maximera den energi som produceras under rötningen och framställa en ren slutprodukt för tömning i marken.

Som en del av denna strävan finns det en tendens att utveckla centraliserade avancerade rötningsanläggningar med satellitanläggningar som försörjer dem. Dessa satelliter kräver anläggningar för att kunna lasta slamkakor på lastbilar.

Dessa silor är normalt dimensionerade för tre dagars förbrukning. De kan antingen installeras ovanför vägen för direkt lastning på lastbil eller, på kortare ben, bredvid vägen med en överföringstransportör.

Saxlund kan leverera fullständiga projekt; från materialmottagning från centrifuger/plattpressar till rempressar och axellösa skruvar. Pumpa eller transportera sedan kakan till silon. Paketet kan också inkludera hela styrsystemet och kablaget.

Kontakta oss

För mer information om någon av våra lösningar: