Mottagning av material från lastbilar

Saxlund har i huvudsak tre typer av mottagningssystem som kan levereras som moduler eller som del av en integrerad anläggning från Saxlund.

Mottagningssystem för tank med Sliding Frame/Push Floor

En hydrauliskt manövrerad lucka öppnas så att lastbilarna kan tömma ut material i mottagningssilon-/tanken. En Sliding Frame eller Push Floor på basplattan i den flatbottnade silon/tanken rör sig fram och tillbaka på botten för att främja massaflödet och tömmer ut materialet direkt i –

  • För slamkakor – pump(ar) i tankens botten
  • För alla typer av material – tömningsskruv(ar)

Skruvmottagningsmagasin för slamkaka

En lastbil backar upp mot två hjulstopp där en Magic Eye-sensor öppnar rullporten. I den kilformade mottagningstankens botten sitter sex snedställda axellösa skruvtransportörer i tråg av rostfritt stål med foder av plast med låg friktion. Skruvarna ger tanken en ”aktiv botten”. Tanken har förlängda sidoplattor och en horisontell och välvd rullport för att stänga och försegla ovanför tanken/skruvarna när en vagn tömt sin last.

Efter tippning dras kakan mot bunkerns tömningshuvud (upptill) av axellösa skruvar och töms direkt i en axellös skruvtransportör. Denna snedställda transportör för kakan till nästa process från tankskruvarna.

Saxlunds dockningsstation för trailer

SAX-TDS är konstruerad för att trailer med rörligt golv ska kunna backa, docka fast i systemet och tömma ut material i ett transportsystem utan spill. SAX-TDS använder skruvtransportörer för att mäta materialet i takt med att det töms ut ur trailern och för det till en kedje- eller remtransportör för transport till nästa processteg.

Här hittar du mer information.

Kontakta oss

För mer information om någon av våra lösningar: