Silolagrings- och tömningssystem

Saxlund har genom åren levererat många silolagringssystem för ej fritt flödande material. Med hjälp av vår branschledande teknik Sliding Frame, Hydraulic Rotor och TubeFeeder för runda tankar samt våra Push Floors för rektangulära silor kan vi nästan hantera allt besvärligt material.

Silolagrings- och tömningssystem

Som del av ett komplett system kan Saxlund leverera lösningar som kan ta emot material från lastbilar och sedan transportera och lyfta upp det här materialet till lagringssystemet.

Systemet behöver vara dimensionerat efter det maximala materialintaget, som vanligen är många gånger större än processens förbrukning. Lagringssystemen kan dimensioneras efter kundens behov (1 timme till 5 dagar) och användas för behovsbaserad materialmatning utan manuell intervention.

Vi kan även leverera enstaka/flera silor i ett större schema efter processens utformning.

För silotömning använder Saxlund välbeprövade, energisnåla och robusta system. Därefter transporterar vi detta material till kundens process enligt dennes behov.

Typiska produkter från Saxlund

 • Saxlund Sliding Frame
 • TubeFeeder®
 • Saxlunds hydrauliska rotor
 • Saxlunds Push Floor

Typiska tillämpningar

 • Kraftverk för bioenergi
 • Träpelletsanläggningar
 • Reningsverk för avloppsvatten
 • Alternativa bränslesystem
 • Tillverkningsanläggningar för spånskivor

Lagringsvolym

50–6 000 m3

Typiska material

 • Träflis
 • Träpellets
 • SRF/RDF
 • Slamkaka
 • MBM
 • Sågspån
 • Profuel

Kontakta oss

För mer information om någon av våra lösningar: