Silolagrings- och tömningssystem

Saxlund har genom åren levererat många silolagringssystem för ej fritt flödande material. Med hjälp av vår branschledande teknik Sliding Frame, Hydraulic Rotor och TubeFeeder för runda tankar samt våra Push Floors för rektangulära silor kan vi nästan hantera allt besvärligt material.

Silolagrings- och tömningssystem

Som en del av ett komplett system kan Saxlund erbjuda lösningar för att ta emot material från lastbilar och sedan transportera och lyfta upp materialet till lagringssystemet.

Systemet behöver vara dimensionerat efter det maximala materialintaget, som vanligen är många gånger större än processens förbrukning. Lagringssystemen kan dimensioneras efter kundens behov (från 1 timme till 5 dagar) och användas för behovsbaserad materialmatning utan manuell intervention.

Vi kan även leverera enstaka/flera silon i ett större system som anpassas till processens utformning.

För silotömning använder Saxlund välbeprövade, energisnåla och robusta system. Efter tömning transporterar vi materialet till nästa delprocess i enlighet med kundens behov.

Typiska produkter från Saxlund

 • Glidramar
 • TubeFeeder®
 • Hydraulisk rotor
 • Stångmatare
 • Transportskruvar
 • Kedjetransportörer
 • Cellmatare
 • Lagringssilon
 • Bränslefickor
 • Förbränningsteknik
 • Roster och Rostersystem
 • Reningsteknik

Typiska tillämpningar

 • Värmeverk och Kraftvärmeverk för bioenergi
 • Träpelletsanläggningar
 • Reningsverk för avloppsvatten
 • Alternativa bränslesystem
 • Tillverkningsanläggningar för spånskivor
 • Sågverk
 • Trävaruindustrier
 • Pappersbruk
 • Stålindustrier
 • Kalk och Cementindustrier
 • Jordbruk och Odlingsanläggningar
 • Livsmedelsindustrier

Lagringsvolym

50–6 000 m3

Typiska material

 • Träflis
 • Träpellets
 • SRF/RDF
 • Slamkaka
 • MBM
 • Sågspån
 • Profuel

Kontakta oss

För mer information om någon av våra lösningar: