Storskaliga lagringssystem med A-Frame

Om projektet kräver att stora mängder biomassa kan lagras är den mest kostnadseffektiva metoden ett lagringssystem med A-Frame.

Saxlund TubeFeeder® återvinningslösning för biomassa

Med hjälp av bränslemataren Saxlund TubeFeeder® kan vi erbjuda en mycket metod för materialmatning som minskar kostnaderna för en byggnad med A-Frame.

Eftersom TubeFeeder®, genom dess design, inte utsätter byggnaden för någon axiell belastning, kan en A-Frame för TubeFeeders® utformas mycket mer kostnadseffektivt. Byggnaden kan formges med önskad längd så att önskad lagringsvolym kan uppnås.

Bränslemataren TubeFeeder® är väl lämpad för processer som kräver stor precision och erbjuder en förstklassig lösning för branscher som ställer precisa krav på effektivitet och prestanda i sina materialhanteringsprocesser.

Lagerbyggnaden för biomassa fylls antingen med hjälp av en Tripper Conveyor eller med en reverserande skytteltransportör i taket till A-Frame. Matningen kan skötas av en eller flera TubeFeeders®. Om två TubeFeeders®-bränslematare används för redundans kan varje TubeFeeder® utformas för att tillhandahålla 100 % av den nödvändiga kapaciteten för anläggningen.

Typiska lagringsvolymer

5,000–30,000 m3 eller mer per byggnad

Typiska material

  • Färsk träflis
  • Återvunnet, strimlat träspill
  • Sågspån

Kontakta oss

För mer information om någon av våra lösningar: