Saxlunds historia - Innovationer, utveckling och grön energi

Saxlund grundades 1947 av Oddmund Saxlund i Norge. Företaget specialiserade sig på tömningssystem för olika typer av träflis.

Företagets tidslinje

1955

Fick Saxlund sitt första patent för tömningssystemet med rotor.

1958

Grundades Saxlund AB i Västerhaninge.

1964

Grundades Saxlund KG i tyska Soltau.

1972

Företaget utvecklade Saxlund Push Floor och fick internationell patent.

1977

Utvecklades Saxlund Sliding Frame och fick internationellt patent.

1979

Utvecklades TubeFeeder® i samarbete mellan Saxlund och Main Engineering fick internationellt patent.

1985

Saxlund svetscertifierades enligt DIN 18800.

1989

Saxlund slampump för transport av kommunalt och industriellt slam utvecklades.

1992

Saxlund installerade den första slampumpen med en kapacitet på 50 m³/h i Nederländerna.

Saxlund distributionsstation för slam utvecklades och fick patent.

1994

Utvecklades Saxlund Twin Sliding Frame och fick patent.

1995

Saxlund International GmbH certifieras enligt DIN EN ISO 9001.

1998

Grundas företaget SHS (UK) Ltd. i Southampton i Storbritannien.

Grundades företaget Saxlund International Corporation i Hyden Lake, Idaho, USA.

2000

Utvecklades Saxlund Rotary Distributor och fick patent

Utvecklades en Round Bar System Feeder för linjära tömningssystem och fick patent.

2004

Utvecklades Saxlund Duplex slampump.

2006

Saxlunds produkter certifierades för användning i ATEX-zon 21.

2007

Saxlund utvecklar dockningsstationen SAX-TDS för mottagning av bulkmaterial från trailer med rörligt golv.

2008

Saxlund introducerar moderna 3D-planeringsprogram och dataadministrationssystem.

2011

Saxlund blir en del av Opcon Group.

2012

Optimering av teknisk planering genom att lansera ett livscykelshanteringssystem

2013

Saxlund utökar sitt sortiment av utrustning för pumpar för fasta ämnen med en vinklad ventil för små utrymmen.

2014

2014 Saxlund GmbH firar sitt 50-årsjubileum.

2015

60 års erfarenhet inom SAXLUND-koncernen.

2016

Saxlund agerar som EPC-entreprenör (konstruktion, upphandling och konstruktion).

Saxlund köper Hotab AB, specialist inom förbränningsteknik.

Saxlund köptes upp av Pilum AB, Saxlund gör ett omvänt förvärv av detta börsnoterade företag.

2017

Saxlund får CITB- SSSTS och SMSTS-certifiering för drift av konstruktionsanläggningar i England.

2018

ATEX-certifiering för hybrida blandningar enligt gällande standarder och riktlinjer.

En ledande leverantör

Investors

Saxlund-koncernen är en av de ledande leverantörerna för konstruktion och produktion av lagrings- och transportsystem för installationer som hanterar besvärliga bulkmaterial.

Genom det arbete som bedrivits under många årtionden har företaget blivit en av de viktigaste leverantörerna på den internationella marknaden. Saxlund har levererat sina installationer till nästan alla världens länder. Det finns 3 000 Saxlund-installationer i hela världen, och de fungerar tillfredsställande.

Kontakta oss

För mer information:

Stefan Wallerman

CEO Saxlund Group AB
08-580 83 338

Fredrik Nordling

CFO, Sverigechef
076-894 95 32