Dockningsstation för trailer med rörligt golv för mottagning av biomassa och avfallsbaserat bränsle

SAX-TDS dockningsstation för trailer är avsedd för att att trailer med rörligt golv ska kunna backa, docka fast i systemet och tömma ut material i ett transportsystem utan spill.

SAX-TDS

SAX-TDS använder skruvtransportörer för att mäta materialet i takt med att det töms ut ur trailern och för det till en kedje- eller remtransportör för transport till nästa processteg.

SAX-TDS levereras komplett med en rullport, en uppblåsbar väggtätning och ett inbyggt dammfilter som minimerar läckaget ut i miljön.

SAX-TDS även levereras med ett hydraulaggregat som tillval för att överföra kraft till en trailer med rörligt golv, som sedan kan användas för att vid behov tömma ut materialet i processen. Härigenom kan trailern användas som en liten lagringssilo.

Vår SAX-TDS används allmänt för till exempel matning av alternativa bränslen till cementanläggningar och avfallsbaserat bränsle som trärester, RDF och SRF till kraftverk.

Nyckel:

 1. Hydraulenhet för slangvinda (tillval)
 2. Ljusbarriär för detektering av trailerhöjd
 3. Signallampa
 4. Rullport
 5. Nivåmätning (tillval)
 6. Filter (tillval)
 7. Pneumatiskt expanderad bälgtätning
 8. Skruvtransportör
 9. Fläkt för bälgtätningen
 10. Skruvbox
 11. Växelmotor

Fördelar:

 • Fristående
 • Minimerar spill
 • Helt sluten för att begränsa dammspridningen
 • Högt genomflöde
 • Kompakt
 • Kräver inte schakt/utgrävning
 • Låg strömförbrukning

Kontakta oss

För mer information om någon av våra produkter: