Saxlund kedjetransportörer för krävande tillämpningar

Saxlunds kedjetransportörer är en kontinuerlig transportanordning inuti ett rektangulärt bultat hus. Den kan installeras liggande eller lutande med krökar för att uppfylla kundernas behov.

Våra kedjetransportörer

Våra kedjetransportörer är kända för sin höga produktlivslängd, tystgående drift och skonsamma hantering av besvärligt bulkmaterial av fasta ämnen i tillämpningar som:

 • Transport av träspill
 • Transport av färskt trä
 • Transport av RDF (avfallsbaserat bränsle)
 • Transport av SRF (fast återvunnet bränsle)
 • Transport av strimlat avfall

Driftprincip

Bulkmaterialet matas in vid kedjetransportörens inlopp/botten, där även kedjespännaren sitter.

Transportkedjan löper över ett golv av slittåligt material och transporterar materialet genom den övre eller undre sektionen till tömningsöppningen, varifrån det töms ut i en siloöppning eller till en efterkopplad transportör. Drivanordningen sitter även vid detta utlopp från kedjetransportören. Typen av transportörkedja är vald och anpassad efter det bulkmaterial som ska transporteras. Alla kedjelänkar är tillverkade av högvärdigt sänksmitt stål med svetsade vingar eller anpassas efter tillämpningen. En del material transporteras i det nedre bandet medan andra, beroende på egenskaper transporteras i det övre bandet.

Transportkedjan drivs av ett kedjehjul på en axel med lager, som i sin tur drivs av en växelmotor med rullkedjedrev eller med växelmotor med drivaxel. När materialet tömts ut ur kedjetransportören återgår den tomma kedjan till inloppet/spännanordningen via styrskenorna. Den kontinuerliga kedjan löper runt brytvalsen och tillbaka i transportläge. Brytvalsen sitter i en fjäderbelastad skjutbar anordning med rullager. Fjädrarna sitter på båda sidor och kan förbelastas med hjälp av gängstänger. En rotationssensor är också monterad i bakre änden av kedjetransportören.

Tekniska specifikationer

Typiska transporthastigheter för Saxlunds kedjetransportörer

 • Standardintervall upp till 400 m³/h
 • Högre hastigheter kan beställas

Typiska material

Saxlunds kedjetransportörer är konstruerade för att kunna hantera besvärliga material som

 • Hackat träflis
 • Färsk träflis
 • Strimlat träspill
 • Sågspån
 • Slamkaka
 • RDF/SRF
 • Kött- och benmjöl

Fördelar med kedjetransportörer

Saxlunds kedjetransportörer har följande fördelar.

 • Effektiv och enkel att använda
 • Låga underhållskostnader
 • Exakt mätning
 • Tillverkad av högkvalitativa material
 • Kompletta system från en rutinerad leverantör

Typiska användningsområden för Saxlunds kedjetransportörer

Saxlunds kedjetransportörer förekommer ofta i följande tillämpningar

 • Avvattnade slamkakor från avloppsföretag
 • Bränslematningssystem för kraftverk
 • Askhantering
 • Avfallsbehandling
 • Alternativ energi och många andra branscher i hela världen.

Kontakta oss

För mer information om någon av våra produkter: