HOTAB Certus – transportabel lösning för bioenergi

Certus är en standardiserad transportabel panncentral för bioenergi som ingår i Saxlunds produktsortiment. Den är konstruerad för att optimera energiutbyte och standardiserad produktion och för en kostnadseffektiv lösning till kund.

En introduktion till Certus

Certus transportabla panncentraler för bioenergi är konstruerade för att ge utmärkt utrymme och har välgenomtänkta lösningar, i synnerhet för framtida servicebehov.

Komponenterna väljs efter kundernas krav och kan på så sätt skräddarsys efter deras specifikationer.

Certus transportabla bioenergianläggningar är designade med robust teknik som passar väl för det krävande nordiska klimatet.

Anslut flera Certus-enheter och få 2x3 MW eller 3x3 MW. Om du vill ha en kondensor, oljepanna eller gaspanna kan även dem byggas ihop för en fullt modulär bioenergianläggning.

En Certus-enhet levereras alltid i två delar med en taksektion och en bottensektion där panna, rörsystemet samt elsystemet är fabriksmonterade. Bottensektionen kan enkelt monteras på några få timmar. Anläggningen är utrustad med bränsleinmatning och ask- och dammhantering. Allt som behövs är en okomplicerad installation av el-, vatten- och avloppssystemet, och sedan är det bara att starta anläggningen. Certus-enheten placeras bara på ett hårt och platt underlag av betong. Inga särskilda installationsarbeten krävs.

Vårt Saxlund Push Floor kan också användas i en enkel bunker eller gjutas in i betong efter ritning för att skapa ett enkelt bränslehanteringssystem.

Storlekar på den transportabla enheten:

Typ av bränsle:

  • Träpellets - Certus P3
  • Torr träflis - Certus T3
  • Våt träflis - Certus F3

Maximal effekt per enhet 3,000 kW

Kontakta oss

För mer information om någon av våra produkter: