HOTAB Certus – transportabla lösningar för biomasseenergi

Certus är en standardiserad transportabel panncentral för biomassa som ingår i HOTAB Biosystems produktsortiment. Den är byggd för att optimera energiutmatningen och standardisera produktionen och således realisera en kostnadseffektiv bioenergianläggning.

En introduktion till Certus

Certus transportabla panncentraler för biomassa är konstruerade för att ge utmärkt utrymme på insidan samt välgenomtänkta lösningar, i synnerhet för framtida servicebehov.

Komponenterna väljs efter kundernas krav och kan på så sätt skräddarsys efter deras specifikationer.

Certus transportabla pannor för biomassa är robust teknik som alltid är konstruerad för det krävande nordiska klimatet.

Anslut flera Certus-enheter och få 2x3 MW eller 3x3 MW. Om du vill ha en kondensor, oljepanna eller gaspanna kan även denna sammanbyggas som en modul av två olika enheter.

En Certus-enhet levereras alltid i två delar med en taksektion och en bottensektion där pannan, rörsystemet samt elsystemet är fabriksmonterade. Bottensektionen kan enkelt monteras på några få timmar. Är utrustad med bränslematning och ask- och dammhantering. Allt som behövs är en okomplicerad installation av el-, vatten- och avloppssystemet, och sedan är det bara att starta anläggningen. Certus-enheten placeras bara på ett hårt och platt underlag av betong. Inga särskilda installationsarbeten krävs.

Vårt Saxlund Push Floor kan också användas i en enkel ståltank eller gjutas in i betong efter ritning för att skapa ett enkelt bränslehanteringssystem.

Storlekar på den transportabla enheten:

Typ av bränsle:

  • Träpellets - Certus P3
  • Torr träflis - Certus T3
  • Våt träflis - Certus F3

Maximal effekt per enhet 3,000 kW

Kontakta oss

För mer information om någon av våra produkter: