Alternativa bränslen för cementverk

Som operatör av cementverk är prestanda och tillgänglighet avgörande för din nyckelinvestering i alternativa bränslesystem. Att skaffa ett system som tillhandahåller dessa krav kommer att möjliggöra en snabb avkastning på investeringarna och bidra till åtaganden för koldioxidminskning.

Varför använda alternativa bränslen för cementverk?

Alternativa bränslesystem för cementanläggningar kan hantera olika typer av bränsle som däckflagor och RDF- eller SRF-bränslen. Jämfört med vanligt kol kan dessa bränslen ge rejäla kostnadsbesparingar.

 • Cementproduktion förbrukar stora mängder energi, som traditionellt framställs genom förbränning av kol eller andra fossila bränslen.
 • Global Cement and Concrete Association (GCCA) har startat ett globalt program för att sammanföra nystartade teknikföretag och cement- och betongbranschen för att påskynda utvecklingen av ny innovativ teknik med låga koldioxidutsläpp.
 • Cementföretagen arbetar aktivt för att minska koldioxidutsläppen från cementproduktionen, och att ersätta fossila bränslen som kol med alternativa bränslen är ett steg i rätt riktning
 • Energikostnaderna står för en betydande del av tillverkningskostnaden och cementföretagen måste sänka energikostnaderna för att vara konkurrenskraftiga och alternativa bränslen ger avsevärt lägre kostnader

Omfattande projektportfölj

Saxlund har en gedigen erfarenhet av att samarbeta med cementföretag för att utveckla och leverera system för hantering av alternativa bränslen. Vi förstår kundernas behov och problem och erbjuder robusta och flexibla system som kan hantera dessa besvärliga och variabla bränslen. Vi kan leverera kompletta system som innefattar:

 • Mottagning av bränsle
 • Detektering och dosering
 • Transport
 • Förvaring och avfallshantering
 • Vägning/dosering i cementugnen/förkalcineraren.

Med Saxlund som leveranspartner kan du nå dina mål för att minska kostnaderna för cementtillverkning och bidra till att minska skadliga utsläpp. Vi kan leverera system som kan hantera olika bränsletyper vilket ger framtida flexibilitet i takt med att tillgången på bränsle varierar.

Ingen kan förneka de utmaningar som cementbranschen står inför.

I egenskap av världens näst mest förbrukade produkt efter dricksvatten är den allestädes närvarande och själva grunden för all infrastruktur. Saxlund stöder den globala cementbranschens mål och våra lösningar för alternativa bränsleanläggningar – och vår innovationsförmåga – är en del av vårt bidrag till att skapa en hållbar bransch.

Matt Drew
Matt Drew
MD Saxlund Storbritannien

Ekonomiska fördelar (avkastning på investering)

Genom anpassningen till alternativa bränslen ser cementföretagen fördelarna med att använda billigare bränslen, och i länder/regioner med deponiskatt kan bränslekostnaden vara negativ! Cementföretaget får betalt för att avfallshantera bränsle som utvinns ur avfall, avskilja detta från avfallsdeponier och använda det istället för fossila bränslen.

Typer av alternativa bränslen

Alternativa bränslen är vanligen behandlade ej återvinningsbara material som avskiljts ur avfallsdeponier eller som är avfallsmaterial från jordbruket. Fördelarna med sådana bränslen är att de vanligen kostar väldigt lite (eller har en negativ kostnad) och ersätter utsläpp från fossila bränslen.

Genom sin natur kan dessa bränslen ha varierande kvalitet, beteende, fuktinnehåll och kaloriinnehåll och vara svåra att transportera, lagra, avfallshantera och dosera exakt i bränsleströmmen.

Alternativa bränslen kan bidra till att sänka CO2-utsläppen Till exempel kan alternativa bränslen ge indirekta CO2-besparingar och sådana som innehåller en andel biomassa, som kan anses vara CO2-neutral, bidrar till att minska de generella CO2-utsläppen.

Nedanstående bränslen används ofta

 • Färskt trä
 • RDF (avfallsbaserat bränsle)
 • SRF (fast återvunnet bränsle)
 • Träspill
 • Däckbaserat bränsle
 • Kött- och benmjöl (MBM)
 • Impregnerade sågspån
 • Avfall från jordbruk
 • Avloppsslam
  Profuel
 • Oljeväxter och slam
 • Kemikalierester

Kontakta oss

För mer information om någon av våra branscher: