Roterande tömningsanordning för flatbottnade runda silor

Saxlund Hydraulic Rotor tömningsanordning för silo skapar ett ”massaflöde” för ej fritt flödande material och material som är svårt att hantera på FIFO-basis och används allmänt inom tillverkning av spånskivor och energibranschen. Sedan vi introducerade den hydrauliska rotorn på marknaden har hundratals sådana system driftsatts i hela världen. Systemen kännetecknas av oöverträffad prestanda och driftsäkerhet.

Driftprincip

Saxlunds tömningsanordning för silor med hydraulisk rotor följer en enkel men effektiv driftprincip för tömning av besvärliga material ur silor.

Först aktiveras den hydrauliska rotorns rotation av en drivenhet med planetväxel för att ett lågt startvridmoment ska kunna hållas.
Efter ett kort tag körs rotorarmarna ut hydrauliskt och trycksätts till arbetstryck. Genom att drivs ut börjar rotorarmarna att arbeta sig genom materialet mot silons vägg. Eventuella bryggbildningar och det lösgjorda materialet förs över tömningsöppningen och ned i tömningsskruvarna.

Detta leder till att materialpelaren i tanken bryts itu och faller ned i tömningsskruvarna. Om materialets motstånd tillfälligt är större än det inställda arbetstrycket kan rotorarmarna vid behov dras tillbaka med hjälp av tryckbegränsningsventilen. Genom tryckbegränsningsventilen begränsas risken för mekanisk överbelastning.

Tekniska specifikationer:

Typisk tömningshastighet för silon

Upp till 130 m3/h (beroende på material och tillämpning)

Typiska storlekar

  • Diametrar 2,5 till 8 m
  • Silokapacitet 5 till 1000m³

Fördelar

  • Effektiv och enkel att använda
  • Konsekvent materialutmatning enligt FIFO-principen
  • Kan förses med mycket stora tömningsöppningar
  • Exakt tömning och mätning av material i lager efter behov
  • Slutet utförande med luckor – ingen lukt
  • Underhållsarbeten kan utföras från utsidan, även om silon är full.
  • Flatbottnade silor – mer kostnadseffektiva för tillverkning/maximerad lagring

Kontakta oss

För mer information om någon av våra produkter: