Optimal tömningsmaskin för fyrkantiga bunkrar

Saxlunds tömningsanordning Push Floor är konstruerad för krävande fasta ämnen som inte flyter själva och används allmänt för att hantera biomassa, alternativa bränslen inom cementbranschen, energiåtervinningsprojekt, spånskivetillverkare samt för hantering av slamkakor inom vattenindustrin.

Push Floor

Push Floor är Saxlunds tömningsanordning för kvadratiska och rektangulära tankar.  Den är konstruerad för att fungera med fasta material som inte flödar fritt och som är svårt att hantera. 

Golvsystemet med platt botten har många fördelar och Push Floor kan användas i otaliga konfigurationer för att passa kundens specifika krav.  Pålitlig tömning och korrekt mätning kan uppnås på begäran.

Push Floor är en ”FIFO”-tömningsanordning som sörjer för att material som försämras över tid dras ned och töms från Push Floor på ett konsekvent sätt utan ansamling i hörnen.

Funktion

En serie parallella stegar är kopplade till en serie hydraulcylindrar på ena sidan av Push Floor.

Varje stege gör en fram- och återgående rörelse på den platta botten i tanken och skalar av ett lager material från tanken till en uppsamlingstransportör.  Beroende på tillämpning och material, roststavar och nivelleringsskruvar kan vid behov integreras för att underlätta tömningen.

Pålitlig och mångsidig

Tömningsanordningen Push Floor kan användas i ett antal olika Push Floor-konfigurationer.

Den kan användas i botten av en kvadratisk eller rektangulär silo eller tank. Den kan användas för att skjuta materialet till andra änden av tanken eller dra tillbaka det till andra änden.

Den kan också skjuta och dra materialet till tankens centrum där det antingen kan sitta en eller flera skruvar, pumpar för fasta ämnen osv. Den fungerar sedan som en rektangulär version av Sliding Frame-maskinen.

Push Floor kan även användas som en universalmaskin (kör in, töm och kör ut) eller som en matningsanordning för material högar.

Tre baskonfigurationer:

 • SB För att skjuta material till ena änden av tanken.
 • ZB För att dra material till ena änden av tanken.
 • SZB För att skjuta och dra material till mitten av tanken

Typisk tömningshastighet

Upp till 500 m3/ per modul

Typiska bottenstorlekar

 • Upp till 10 500 m bred per bottensektion
 • Upp till 25 000 mm lång
 • Flera golv kan användas beroende på tillgängligt utrymme

Hur används det?

Typiska tillämpningar

Fördelar

 • Effektiv och enkel att använda
 • Konsekvent materialutmatning enligt FIFO-principen.
 • Exakt tömning och mätning av material i lager efter behov.
 • Underhållsarbeten kan utföras från utsidan, även om tanken är full.
 • Låg strömförbrukning – stegarna flyttar endast på det lösa material som behövs.
 • Låga underhållskostnader
 • Flatbottnade tankar – billiga att bygga och med maximal volym

Typiska material

 • Träflis
 • SRF och RDF Alternativa bränslen
 • Träpellets
 • Däckbitar
 • Strimlat träspill
 • Palmkärnor
 • Jordnötsskal
 • Slamkaka
 • Bark

Kontakta oss

För mer information om någon av våra produkter: