Saxlund ledarskap

Fredrik Nordling

tf VD, CFO

Silve Piejko

COO

Jonas Tarstad

Försäljning

Ali Al-Nakkash

Projektchef & Kvalitetsansvarig

Malin Troedsson

Försäljningschef Eftermarknad & Service

Kontakta oss

För mer information:

Fredrik Nordling

tf VD, CFO
076-894 95 32