Kontinuerlig matning av bulkmaterial från rektangulära tankar, silor med stor diameter och material högar utomhus

Bränslemataren TubeFeeder® består av en öppen skruvtransportör inuti ett roterande rör.

En introduktion till TubeFeeder

Röret är perforerat med spår i ett regelbundet mönster vilket gör det möjligt för ”aktiverat” material att falla ned på skruvtransportören. Härigenom minskar det yttre statiska materialtrycket på skruven och ger skruven en jämn matning.

TubeFeeder® är konstruerad för kontinuerlig matning av bulkmaterial i stora volymer.

Bränslemataren är energieffektiv och förbrukar så lite som 25 % av den ström som konventionella öppna skruvmatare använder. Den ger också varsam hantering av materialet och kan installeras i flatbottnade tankar och silor med stora mått och diametrar samt materialhögar utomhus.

Bränslemataren TubeFeeder® är väl lämpad för processer som kräver stor precision och erbjuder en förstklassig lösning för branscher som ställer precisa krav på effektivitet och prestanda i sina materialhanteringsprocesser.

Matningsteknik för biomassa används i stor skala i Kraftverk för bioenergi och tillverkningsanläggningar för spånskivor.

Driftprincip

Driftprincip för bränslemataren TubeFeeder®:

 • Material hämtas längs hela långsidan när det yttre röret roterar.
 • Materialet matas genom speciella tandade spår när röret roterar.
 • Materialet bildar bryggor över spåren när den inte är i drift.
 • Röret aktiverar ett lager av materialet runt röret vid rotation.
 • Det innebär att röret flyter inuti materialhögen och endast utsätts för radiella efter belastning på huvudet elimineras av det aktiverade lagret.
 • Skruven inuti röret transporterar material till änden där den samlas upp av en annan transportör.
 • I rektangulära tankar kompletteras enheten av eldrivna vagnar på skenor i båda ändarna.
 • Matningshastigheten är nästan proportionell med rörets rotationshastighet och kan ställas in exakt.
 • Den längsgående TF:en kopplas om till motsatt rotationsriktning beroende på rörelseriktning för att förhindra att främmande material kilas fast mellan rör och botten. Främmande material pressas till ena änden och kan sedan tas bort.

Tekniska specifikationer:

Typiska tömningshastigheter för bränslemataren TubeFeeder® för biomassa

Upp till 400 m3/h (med 4:1 kassering)

Typiska storlekar på lagringsenheter för biomassa

 • Linjära: – 14 m arbetssektion, lagerlängd +50 m
 • Radiella- 19 m diameter för silon

En lagringskapacitet på över 80 000 m3 kan uppnås med linjära lagringssystem.

Typiska material som hanteras av bränslemataren TubeFeeder®

 • Hackat träflis
 • Färsk träflis
 • Strimlat träspill
 • Sågspån

Fördelar med bränslemataren TubeFeeder®

 • Energiförbrukningen är normalt 25 % av energiförbrukningen för en konventionell öppen skruv.
 • Sålunda låg energiförbrukning = lågt komponentslitage = hög produktlivslängd.
 • Homogen och jämn matning genom spår längs hela röret.
 • I och med att materialet hämtas sektionsvis blir materialkvaliteten mer konsekvent (fukt eller storlek)
 • Skapar ett ”massaflöde” genom FIFO-tömning
 • Inga axiella krafter – ”slutet kraftsystem” mellan skruven och röret
 • Materialet fastnar inte på botten.
 • Genom rörets drift i högen elimineras den statiska materialbelastningen
 • Litet slitage – röret skär materialet underifrån så att det inte utsätts för maximal belastning.
 • Det innebär att friktionen mot röret är lågt, vilket betyder att det inte krävs mycket energi för drift.
 • Välbeprövad teknik med många referenser

Kontakta oss

För mer information om någon av våra produkter: