Kort om Saxlund

Nyckeltal

30+

År av erfarenhet

260m

Omsättning

90+

Anställda globalt

Saxlund Group AB (publ)

Lösningar för ren luft, ren energi och rent vatten

Saxlund är miljöteknikkoncern som utvecklar, tillverkar och servar anläggningar och utrustning för produktion av miljövänlig och resurseffektiv energi.

Anläggningar som omvandlar biobränsle till energi måste leva upp till strikta tekniska, miljötekniska och ekonomiska krav. Saxlund har bred erfarenhet inom bioenergi och har flera designpatent.

Koncernen består av varumärkena Saxlund och Hotab och leveransen består av transportabla och platsbyggda värme- och kraftvärmeverk, pelletsanläggningar, system för hantering av biobränsle i samt rökgaskondensering och filter för rening av främst rökgaser.

Koncernens kunder är verksamma inom el-, värme- och kraftproduktion, trä- och skogsindustrin, vatten- och avfallshantering, process- och återvinningssektorn och gruvdrift samt några andra branscher.

Management

Stefan Kvadrat 400X400

När du väljer Saxlund som samarbetspartner vet du att vi bara anställer de bästa. De bästa konstruktörerna, de bästa processteknikerna samt installations- och driftsättningspersonal.

Saxlund investerar kontinuerligt i mycket kompetent personal som har tillgång till den allra bästa datorbaserade designen, informationstekniken och datakommunikationssystemen som finns på marknaden idag. Som vår samarbetspartner får du omfattande rådgivning, snabba svar, regelbundet underhåll och eftermarknadsservice av hög kvalitet.

Omfattande projektportfölj

Vi tillhandahåller bioenergianläggningar, hanteringssystem för bulkmaterial, luftrening och relaterade produkter och lösningar. Dessutom erbjuder vi service och eftermarknadstjänster.

Om du är verksam inom någon av de många branscher som behöver lagra bulkmaterial som del av verksamhetsprocessen och tycker att många material inte har goda flödesegenskaper skulle Saxlund kunna bli din samarbetspartner.

 

Kontakta oss

För mer information:

Stefan Wallerman

CEO Saxlund Group AB
08-580 83 338

Fredrik Nordling

CFO, Sverigechef
076-894 95 32