Kort om Saxlund

Nyckeltal

30+

År av erfarenhet

260m

Omsättning

90+

Anställda globalt

Saxlund Group AB (publ)

Lösningar för ren luft, ren energi och rent vatten

Saxlund är en miljöteknikkoncern som utvecklar, tillverkar och servar anläggningar och utrustning för produktion av miljövänlig och resurseffektiv energi.

Anläggningar som omvandlar biobränsle till energi måste leva upp till strikta tekniska, miljötekniska och ekonomiska krav. Saxlund har bred erfarenhet inom bioenergi och har flera designpatent.

Koncernen består av Saxlund Group AB och dotterbolag i Sverige, Tyskland och Storbritannien. I Saxlund Sweden AB ingår varumärkena Saxlund, Hotab och SRE. Våra bolag och varumärken samarbetar för att utveckla, producera och underhålla produkter och tjänster för energiproduktion och materialhantering.

I verksamheten ingår teknik för förbränning av biomassa, slamhantering, bulkhantering och hantering av alternativa bränslen, rökgaskondensring och reningsprocesser.  Koncernens kunder är verksamma inom el-, värme- och kraftproduktion, trä- och skogsindustrier, vatten- och avfallshantering, process- och återvinningssektorn, jordbruk och gruvdrift.

Management

Fredrikn

När du väljer Saxlund som samarbetspartner vet du att vi bara anställer de bästa. De bästa konstruktörerna, de bästa processteknikerna och den bästa installations- och driftsättningspersonalen.

Saxlund investerar kontinuerligt i mycket kompetent personal som har tillgång till den allra bästa datorbaserade teknologin,  informationsteknik och datakommunikationssystemen som finns på marknaden idag. Som vår samarbetspartner får du omfattande rådgivning, snabba svar, regelbundet underhåll och eftermarknadsservice av hög kvalitet.

Omfattande projektportfölj

Vi tillhandahåller bioenergianläggningar, hanteringssystem för bulkmaterial, luftrening och relaterade produkter och lösningar. Dessutom erbjuder vi service och eftermarknadstjänster.

Om du är verksam inom någon av de många branscher som behöver lagra bulkmaterial som del av verksamhetsprocessen och tycker att flera material inte har goda flödesegenskaper borde Saxlund kunna bli din samarbetspartner.

Kontakta oss

För mer information:

Fredrik Nordling

CEO, CFO
076-894 95 32