Välbeprövad silotömningsteknik för lagringssilor för slam och biomassa

Silotömningsteknik med Sliding Frame utvecklades och patenterades av Saxlund på 1960-talet som en nyskapande metod för tömning av ej fritt flödande material från runda, flatbottnade silor. Sedan dess har Saxlund Sliding Frame använts framgångsrikt i tusentals installationer i hela världen. Sliding Frame finns i ett antal konfigurationer beroende på silons diameter och materialet som töms ut.

Driftprincip för Saxlunds tömningsanordning för silor med Sliding Frame

Ej fritt flödande material bildar ofta bryggor över hål och rännor som används för tömning av materialet. Därför behövs någon form av anordning för att ”gräva ut” materialet och bryta upp eventuella bryggbildningar. Saxlund Sliding Frame är en kostnadseffektiv anordning för effektiv silotömning.

Konstruktion för Saxlunds tömningsanordning för silor med Sliding Frame

Saxlunds tömningsanordning för silor med Sliding Frame drivs av starka hydraulcylindrar som skjuter en eller flera Sliding Frames fram och tillbaka längs silons botten.

Saxlund Sliding Frame har en tvärgående sektion som glider under materialet åt ena hållet och skjuter materialet åt det andra. Saxlund Sliding Frame är därför konstruerad för att bryta sönder eventuella bryggbildningar när den rör sig åt ena hållet och skjutas in under materialet när den rör sig åt motsatt håll, vilket främjar bulkmaterialets flöde. Saxlund Sliding Frame är en FIFO-teknik som förbättrar driften för material som kan försämras över tid, t.ex. slamkakor.

Material som avlägsnas med hjälp av Saxlund Sliding Frame töms sedan ut i en eller flera skruvtransportörer. Saxlund Sliding Frame sörjer för att dessa skruvar alltid är fyllda av material så att mätningen blir korrekt.

Fördelar med tömningsanordningen för silor med Sliding Frame

 • Effektiv och enkel att använda för att förebygga bryggbildningar i materialet
 • Konsekvent materialutmatning enligt FIFO-principen
 • Exakt tömning och mätning av material i lager efter behov
 • Slutet utförande – ingen lukt
 • Underhållsarbeten kan utföras från utsidan, även om silon är full.
 • Sliding Frame flyttar endast det material som behövs vilket resulterar i:
 • Låg strömförbrukning
 • Låga underhållskostnader
 • Flatbottnade silor – mer kostnadseffektiva för tillverkning/maximerad lagring.

Tekniska specifikationer

Typisk tömningshastighet för silon

Upp till 130 m3/h (beroende på material och tillämpning)

Typiska silostorlekar

 • Diametrar 2,5 till 12m
 • Silokapacitet 5 till 2,500 m³

Typiska material för tömningsanordning för silor med Sliding Frame

 • Slamkaka
 • Pappersslam
 • Sockerbetsmassa
 • Träflis

Typiska tillämpningar

 • Tömningsanordning för mottagningssilo för lastbilar med tippflak
 • Tömningsanordning för buffertlager för processmatning med mätning (tork).
 • Silotömning för lastning av lastbilar – före fortsatt transport

Kontakta oss

För mer information om någon av våra produkter: