Aktien

Investors

Fakta om aktien

Saxlund Group AB är noterad på Nasdaq first North

Kortnamn
SAXG

Myntslag
Handlas i SEK

ISIN
SE0008966014

Antal aktier
641 056 240 stycken

De 10 största aktieägarna i Saxlund AB

Shareholder % Shares

Teckningsoption TO3

I samband med Saxlunds övertecknade företrädesemission av units som genomfördes under oktober 2020 emitterades totalt 266,210,942 teckningsoptioner av serie 3. Varje (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie, sammanlagt 266,210,942 aktier ifall samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning. Teckning kan ske under fyra teckningsperioder (se nedan) och ska ske via anmälningssedel för direktregistrerade aktieägare och via förvaltare för förvaltarregistrerade aktieägare. Vänligen kontakta din bank för information ifall du är direkt- eller förvaltarregistrerad aktieägare. Anmälningssedlarna för respektive lösenperiod görs tillgängliga i närtid till respektive lösenperiod. Lösenpris för var teckningsoption uppgår till 1,00 SEK.

Lösenperioder med mera för Teckningsoption av serie 3:

Villkor: 1 Teckningsoption berättigar till teckning av 1 aktie

Lösenpris: 1,00 SEK per ny aktie

Lösenperiod 1: 15 juni – 30 juni 2021

Lösenperiod 2: 15 december – 31 december 2021

Lösenperiod 3: 15 juni – 30 juni 2022

Lösenperiod 4: 15 december – 31 december 2022

Certified Adviser to Saxlund Group AB

EP
Last updated on August 16 2021

Erik Penser Bank

Contact information:
Apelbergsgatan 27
Box 7405
103 91 Stockholm

Telephone
+46 8 463 80 00

Email address
certifiedadviser@penser.se

Dags att investera i bioenergi eller effektivisera och modernisera din anläggning?

Fredrik Nordling

CEO, CFO
076-894 95 32