Styrelse och ledning

Saxlund Group AB – Styrelse

Kenneth Eriksson

Ordförande sedan 2019

Född

1959

Utbildning

Civilekonom

Aktieinnehav i bolaget

9,000,000

Övriga uppdrag

Kenneth Eriksson är bl.a. styrelseledamot i Gabrielsson Invest AB, B.O. Intressenter AB, TPC Components AB, Trention AB, Rapid Säkerhet AB, OÜ Alfa Property, Essarem AB. Han är även styrelseordförande i bl.a. Ekebyhov Fastighets AB. Vidare är han Senior Advisor i Gabrielsson Invest AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren

Kenneth Eriksson har tidigare varit revisor i Tönnerviksgruppen (ingår numera i Ernst & Young). Vidare har han även haft tidigare styrelseuppdrag i bl.a. 24 Storage AB, Inerventions AB.

Oberoende i förhållande till bolagsledningen

Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare

Nej

Charlotte Danielsson

Styrelseledamot sedan 2021

Född

1970

Utbildning

Civilingenjör

Övriga uppdrag

Styrelseledamot i Järvastaden AB och AB Nacka Exploatering.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren

Charlotte Danielsson är affärsutvecklare på Skanska Sverige AB sedan sex år tillbaka och är engagerad i några av Skanskas samarbetsbolag för projektutveckling. Charlotte har tidigare arbeta som seniorkonsult på Newsec AB samt med affärs- och projektutveckling på Stena Fastigheter Stockholm AB. Från Fastighets AB Drott och Mandamus Fastigheter AB har Charlotte erfarenheter av IR- och ekonomistyrningsarbete.

Oberoende i förhållande till bolagsledningen

Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare

Ja

William Heigard

Styrelseledamot sedan 2019

Född

1982

Utbildning

Magisterexamen i ekonomi från Stockholms Universitet

Aktieinnehav i bolaget

2,500,000

Tidigare uppdrag de senaste fem åren

William Heigard har varit verksam på spelbolaget NetEnt AB där han bland annat ansvarat för Investor Relations, Business Controlling och Corporate Strategy. Han har även arbetat inom Corporate Finance på Avanza Bank.

Oberoende i förhållande till bolagsledningen

Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare

Nej

Linus Johansson

Styrelseledamot sedan 2020

Född

1982

Utbildning

Jur.Kand och examen från Polishögskolan

Aktieinnehav i bolaget

4,063,000

Övriga uppdrag

VD Gabrielsson Invest AB, styrelseordförande i Bofast AB och Rapid Säkerhet AB, styrelseledamot i bl.a Gabrielsson Invest AB och Trention AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren

Linus Johansson har varit Vice Vd i Stockholmshem, ett av Sveriges största bostadsbolag.

Oberoende i förhållande till bolagsledningen

Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare

Nej

Peter Löfgren

Styrelseledamot sedan 2021

Född

1956

Utbildning

Civilingenjör från KTH

Aktieinnehav i bolaget

11,583,000

Övriga uppdrag

Styrelseledamot och VD i P. Löfgren Konsult AB och E. Löfgren AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren

Peter Löfgren är uppvuxen med diverse engagemang i familjeföretaget som startades på 1950-talet – en livsmedelsindustri med cirka 25 anställda. Bolaget såldes 1988. Han har sedan 1981 arbetat som fristående konsult genom eget bolag. Uppdragen har främst varit av teknisk natur.

Oberoende i förhållande till bolagsledningen

Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare

Ja

Saxlunds Group AB – Ledande befattningshavare i Sverige

Stefan Wallerman

VD sedan 2016

Född

1980

Utbildning

Civilingenjör i maskinteknik vid KTH, Civilekonomsprogrammet på Stockholms Universitet.

Aktieinnehav i bolaget

1,669,590

Övriga uppdrag

Styrelseledamot i Saxlund International Holding AB, Saxlund Sweden AB och i Saxlund International AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren

VD i Saxlund Bioenergy AB, styrelsesuppleant SRE AB och styrelsesuppleant Saxlund Hotab Holding AB samt Styrelseledamot i BRF Aprilgatan 12.

Oberoende i förhållande till bolagsledningen

Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare

Ja

Fredrik Nordling

CFO sedan oktober 2020

Född

1984

Utbildning

Civilekonom från Handelshögskolan i Umeå.

Aktieinnehav i bolaget

1,250,000

Övriga uppdrag

Styrelseledamot i FBB Invest AB

Tidigare uppdrag de senaste fem åren

Fredrik Nordling har arbetat som CFO på SRM AB och har tidigare arbetet med revision på EY AB.

Oberoende i förhållande till bolagsledningen

Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare

Ja

Dags att investera i bioenergi eller effektivisera och modernisera din anläggning?

Stefan Wallerman

CEO Saxlund Group AB
08-580 83 338

Fredrik Nordling

CFO, Sverigechef
076-894 95 32