Styrelse och ledning

Saxlund Group AB – Styrelse

Kenneth Eriksson

Ordförande sedan 2019

Född

1959

Utbildning

Civilekonom

Aktieinnehav i bolaget

9,000,000

Övriga uppdrag

Kenneth Eriksson är bl.a. styrelseledamot i Gabrielsson Invest AB, B.O. Intressenter AB, TPC Components AB, Trention AB, Rapid Säkerhet AB, OÜ Alfa Property, Essarem AB. Han är även styrelseordförande i bl.a. Ekebyhov Fastighets AB. Vidare är han Senior Advisor i Gabrielsson Invest AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren

Kenneth Eriksson har tidigare varit revisor i Tönnerviksgruppen (ingår numera i Ernst & Young). Vidare har han även haft tidigare styrelseuppdrag i bl.a. 24 Storage AB, Inerventions AB.

Oberoende i förhållande till bolagsledningen

Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare

Nej

Linus Johansson

Styrelseledamot sedan 2020

Född

1972

Utbildning

Jur.Kand och examen från Polishögskolan

Aktieinnehav i bolaget

4,063,000

Övriga uppdrag

VD Gabrielsson Invest AB, styrelseordförande i Bofast AB och Rapid Säkerhet AB, styrelseledamot i bl.a Gabrielsson Invest AB och Trention AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren

Linus Johansson har varit Vice Vd i Stockholmshem, ett av Sveriges största bostadsbolag.

Oberoende i förhållande till bolagsledningen

Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare

Nej

Peter Löfgren

Styrelseledamot sedan 2021

Född

1956

Utbildning

Civilingenjör från KTH

Aktieinnehav i bolaget

11,583,000

Övriga uppdrag

Styrelseledamot och VD i P. Löfgren Konsult AB och E. Löfgren AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren

Peter Löfgren är uppvuxen med diverse engagemang i familjeföretaget som startades på 1950-talet – en livsmedelsindustri med cirka 25 anställda. Bolaget såldes 1988. Han har sedan 1981 arbetat som fristående konsult genom eget bolag. Uppdragen har främst varit av teknisk natur.

Oberoende i förhållande till bolagsledningen

Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare

Ja

Andreas Claesson

Styrelseledamot sedan 2022

Född

1975

Utbildning

Civilekonom. Kandidatexamen i ekonomi.

Aktieinnehav i bolaget

800 000

Övriga uppdrag

Styrelseledamot i CA Fastigheter AB och Spiber Technologies AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren

Regionchef Berlin för CA Fastigheter AB

Oberoende i förhållande till bolagsledningen

Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare

Ja

Saxlunds Group AB – Ledande befattningshavare i Sverige

Fredrik Nordling

CFO sedan oktober 2020
CEO sedan august 2023

Född

1984

Utbildning

Civilekonom från Handelshögskolan i Umeå.

Aktieinnehav i bolaget

5 493 431 samt 4 000 000 personaloptioner

Övriga uppdrag

Styrelseledamot i FBB Invest AB

Tidigare uppdrag de senaste fem åren

Fredrik Nordling har arbetat som CFO på SRM AB och har tidigare arbetet med revision på EY AB.

Oberoende i förhållande till bolagsledningen

Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare

Ja

Dags att investera i bioenergi eller effektivisera och modernisera din anläggning?

Fredrik Nordling

CEO, CFO
076-894 95 32