Pressmeddelanden

maj 13, 2022
Dotterbolag i Sverige har erhållit tilldelningsbeslut på ca 45,5 MSEK

Saxlund International Holding AB har erhållit tilldelningsbeslut, via Sinfra:s ramavtal för småskaling värmeproduktion, från Ulricehamns Energi för ...

apr 28, 2022
Kommuniké från årsstämman i Saxlund Group AB

Vid dagens årsstämma i Saxlund Group AB, org.nr 556556-8325, fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vi...

apr 28, 2022
Delårsrapport Januari – Mars 2022

Vi bidrar till Ren Energi, Ren Luft och Rent Vatten

mar 31, 2022
Saxlund Group AB offentliggör årsredovisningen för 2021

Årsredovisning och revisionsberättelse inför årsstämman den 28 april 2022 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.saxlundgroup.com.

mar 29, 2022
Kallelse till årsstämma i Saxlund Group AB

Aktieägarna i Saxlund Group AB, org.nr 556556-8325 (”Saxlund” eller “bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 april 2022 klockan 10:0...

mar 11, 2022
Kontrakt har signerats med Ystad Energi till ett värde av ca 21,5 MSEK

Saxlund International Holding AB har idag signerat kontrakt med Ystad Energi efter att erhållit tilldelningsbeslut i februari, vilket då kommunicera...

feb 16, 2022
Delårsrapport Januari – December 2021

Vi bidrar till Ren luft, Ren Energi och Rent vatten

feb 10, 2022
Dotterbolag i Tyskland har signerat kontrakt på ca 18 MSEK

Saxlund International GmbH har tecknat kontrakt med Küttner Martin Technology GmbH för leverans av en materialhanteringsanläggning till Küttner Mart...

feb 07, 2022
Dotterbolag i Sverige har erhållit tilldelningsbeslut på ca 21,5 MSEK

Saxlund International Holding AB har erhållit tilldelningsbeslut, via Sinfra:s ramavtal för småskalig värmeproduktion, från Ystad Energi för två sty...

jan 13, 2022
Saxlund gör ett offensivt och strategiskt förvärv i Norrland.

Saxlund Group AB har förvärvat Imus AB för en köpeskilling om 7 050 000 SEK, vilket motsvarar ca. 3,6 MSEK på kassa- och skuldfri basis. Därtill kan...

nov 25, 2021
Förtydligande: Dotterbolag i UK har tecknat kontrakt på ca 7,4 MSEK

Saxlund International Ltd har erhållit en order från Barnfield Engineering på ca 7,4 MSEK för en siloutrustning till ett vattenreningsverk. Kunden ä...

nov 24, 2021
Dotterbolag i UK har tecknat kontrakt på ca 7,4 MSEK

Saxlund International Ltd har erhållit en order på ca 7,4 MSEK för en siloutrustning till ett vattenreningsverk. Kunden är en återkommande kund och ...

Dags att investera i bioenergi eller effektivisera och modernisera din anläggning?

Stefan Wallerman

CEO Saxlund Group AB
08-580 83 338

Fredrik Nordling

CFO, Sverigechef
076-894 95 32