Pressmeddelanden

jun 02, 2023
Kontrakt har signerats med Solör Bioenergi Fjärrvärme AB till ett värde av ca 13 MSEK

Saxlund Sweden AB har tecknat kontrakt med Solör Bioenergi Fjärrvärme AB avseende ett bränslehanteringssystem till deras fjärrvärmeanläggning i Vilh...

apr 28, 2023
Kommuniké från årsstämman i Saxlund Group AB

Vid dagens årsstämma i Saxlund Group AB, org.nr 556556-8325, fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vi...

mar 31, 2023
Saxlund Group AB offentliggör årsredovisningen för 2022

Årsredovisning och revisionsberättelse inför årsstämman den 28 april 2022 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.saxlundgroup.com.

mar 29, 2023
Kallelse till årsstämma i Saxlund Group AB

Aktieägarna i Saxlund Group AB, org.nr 556556-8325 (”Saxlund” eller “bolaget”) kallas härmed till årsstämma fredagen den 28 april 2023 klockan 10:00...

mar 28, 2023
Kontrakt har signerats med Bitus AB till ett värde av ca 15 MSEK

Saxlund Sweden AB har tecknat kontrakt med Bitus AB, en del av Bergs Timber-koncernen, för en transportabel bioenergianläggning på 3 MW i Fågelfors....

feb 07, 2023
Dotterbolag i Sverige har förlängt ramavtalet med Sinfra

Saxlund International Holding AB har förlängt ramavtalet med Sinfra med 1 år. Avtalet avser småskalig värmeproduktion där Saxlund är en av två lever...

jan 27, 2023
Styrelsen har idag beslutat att avsluta Stefan Wallermans anställning som verkställande direktör för Saxlund Group

Styrelsen för Saxlund Group AB (publ) har idag beslutat att avsluta Stefan Wallermans anställning som verkställande direktör för Saxlund Group med o...

jan 18, 2023
Dotterbolag i Sverige tecknar kontrakt till ett värde av ca 16 MSEK

Saxlunds dotterbolag Imus AB har signerat kontrakt med Fortum Sverige AB. Kontraktet har ett värde av ca 16 MSEK inklusive optioner. Imus kommer gen...

jan 16, 2023
Dotterbolag i UK tecknar kontratk till ett värde av ca 14 MSEK

Saxlund International Ltd har signerat kontrakt med MWH Treatment Ltd. Kontraktet har ett värde av ca 14 MSEK (1,1 MGBP). Saxlund kommer leverera en...

dec 12, 2022
Dotterbolag i Sverige har erhållit tilldelningsbeslut av Sinfra

Saxlund Sweden AB har erhållit tilldelningsbeslut från Sinfra för ramavtal Rökgasreningssystem med tillhörande produkter och tjänster. Saxlund är en...

Dags att investera i bioenergi eller effektivisera och modernisera din anläggning?

Fredrik Nordling

tf VD, CFO
076-894 95 32