Pressmeddelanden

aug 25, 2022
Delårsrapport Januari - juni 2022

Vi bidrar till Ren Energi, Ren Luft och Rent Vatten

jul 07, 2022
Dotterbolag i Tyskland skriver ytterligare kontrakt till värde av ca 10 MSEK

Saxlund International GmbH har signerat kontrakt med DSD Power Technologies GmbH till ett värde av ca 10 MSEK (950 KEUR). Det är dotterbolagets andr...

jul 04, 2022
Dotterbolag i Tyskland skriver kontrakt till värde av ca 10 MSEK

Saxlund International GmbH har signerat kontrakt med Wernsing Feinkost GmbH till ett värde av ca 10 MSEK (950 KEUR). Saxlund ska leverera materialha...

jun 23, 2022
Styrelseledamöter och storägare köper aktier av Management

Peter Löfgren, Styrelseledamot, Andreas Claesson, Styrelseledamot och Mats Gabrielsson, Saxlunds största ägare köper aktier av Saxlund Group ABs CFO...

jun 20, 2022
Dotterbolag i UK vinner order till ett värde av ca 20 MSEK

Saxlund International ltd har signerat kontrakt med en av världens största leverantörer av vattenreningsverk. Kontraktet har ett värde av ca 20 MSEK...

jun 01, 2022
Incitamentprogram blev fulltecknat

Vid Saxlunds ordinarie stämma den 28 april beslutade stämman om ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogam för ledande befattningshavare. Program...

maj 30, 2022
Kontrakt har signerats med Ulricehamns Energi till ett värde av ca 45,5 MSEK

Saxlund International Holding AB har signerat kontrakt med Ulricehamns Energi efter att erhållit tilldelningsbeslut tidigare i maj, vilket då kommun...

maj 13, 2022
Dotterbolag i Sverige har erhållit tilldelningsbeslut på ca 45,5 MSEK

Saxlund International Holding AB har erhållit tilldelningsbeslut, via Sinfra:s ramavtal för småskaling värmeproduktion, från Ulricehamns Energi för ...

apr 28, 2022
Kommuniké från årsstämman i Saxlund Group AB

Vid dagens årsstämma i Saxlund Group AB, org.nr 556556-8325, fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vi...

apr 28, 2022
Delårsrapport Januari – Mars 2022

Vi bidrar till Ren Energi, Ren Luft och Rent Vatten

mar 31, 2022
Saxlund Group AB offentliggör årsredovisningen för 2021

Årsredovisning och revisionsberättelse inför årsstämman den 28 april 2022 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.saxlundgroup.com.

mar 29, 2022
Kallelse till årsstämma i Saxlund Group AB

Aktieägarna i Saxlund Group AB, org.nr 556556-8325 (”Saxlund” eller “bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 april 2022 klockan 10:0...

Dags att investera i bioenergi eller effektivisera och modernisera din anläggning?

Stefan Wallerman

CEO Saxlund Group AB
08-580 83 338

Fredrik Nordling

CFO, Sverigechef
076-894 95 32