Pressmeddelanden

nov 30, 2023
Saxlund Group AB byter Certified Adviser till Carnegie Investment Bank AB (publ)

Saxlund Group AB meddelar idag att man byter Certified Adviser från Erik Penser Bank AB till Carnegie Investment Bank AB (publ).

okt 31, 2023
Tidigarelägger publicering av finansiell rapport för Q3 2023

Saxlund Group AB meddelar att publicering av Bolagets rapport för det tredje kvartalet 2023 kommer att tidigareläggas till den 2 november 2023. Tidi...

aug 29, 2023
VD köper aktier i Saxlund

Saxlund Group AB meddelar att VD Fredrik Nordling under perioden 25 – 28 augusti har köpt ca 2,5 miljoner aktier till en snittkurs om ca 0,15 kr. Kö...

aug 25, 2023
Fredrik Nordling utsedd till ny vd för Saxlund Group

Styrelsen för Saxlund Group AB (publ) har utsett Fredrik Nordling till ny vd och koncernchef för Saxlund Group AB (publ). Fredrik har sedan den 27 j...

jun 20, 2023
Dotterbolag i UK tecknar kontrakt till ett värde av ca 22 MSEK

Saxlund International Ltd har tecknat kontrakt med cementbolaget Golden Bay i Nya Zeeland. Kontraktet har ett värde av ca 22 MSEK (1,6 MGBP) och avs...

jun 02, 2023
Kontrakt har signerats med Solör Bioenergi Fjärrvärme AB till ett värde av ca 13 MSEK

Saxlund Sweden AB har tecknat kontrakt med Solör Bioenergi Fjärrvärme AB avseende ett bränslehanteringssystem till deras fjärrvärmeanläggning i Vilh...

apr 28, 2023
Kommuniké från årsstämman i Saxlund Group AB

Vid dagens årsstämma i Saxlund Group AB, org.nr 556556-8325, fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vi...

mar 31, 2023
Saxlund Group AB offentliggör årsredovisningen för 2022

Årsredovisning och revisionsberättelse inför årsstämman den 28 april 2022 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.saxlundgroup.com.

mar 29, 2023
Kallelse till årsstämma i Saxlund Group AB

Aktieägarna i Saxlund Group AB, org.nr 556556-8325 (”Saxlund” eller “bolaget”) kallas härmed till årsstämma fredagen den 28 april 2023 klockan 10:00...

Dags att investera i bioenergi eller effektivisera och modernisera din anläggning?

Fredrik Nordling

CEO, CFO
076-894 95 32