Pressmeddelanden

jan 27, 2023
Styrelsen har idag beslutat att avsluta Stefan Wallermans anställning som verkställande direktör för Saxlund Group

Styrelsen för Saxlund Group AB (publ) har idag beslutat att avsluta Stefan Wallermans anställning som verkställande direktör för Saxlund Group med o...

jan 18, 2023
Dotterbolag i Sverige tecknar kontrakt till ett värde av ca 16 MSEK

Saxlunds dotterbolag Imus AB har signerat kontrakt med Fortum Sverige AB. Kontraktet har ett värde av ca 16 MSEK inklusive optioner. Imus kommer gen...

jan 16, 2023
Dotterbolag i UK tecknar kontratk till ett värde av ca 14 MSEK

Saxlund International Ltd har signerat kontrakt med MWH Treatment Ltd. Kontraktet har ett värde av ca 14 MSEK (1,1 MGBP). Saxlund kommer leverera en...

dec 12, 2022
Dotterbolag i Sverige har erhållit tilldelningsbeslut av Sinfra

Saxlund Sweden AB har erhållit tilldelningsbeslut från Sinfra för ramavtal Rökgasreningssystem med tillhörande produkter och tjänster. Saxlund är en...

aug 25, 2022
Delårsrapport Januari - juni 2022

Vi bidrar till Ren Energi, Ren Luft och Rent Vatten

jul 07, 2022
Dotterbolag i Tyskland skriver ytterligare kontrakt till värde av ca 10 MSEK

Saxlund International GmbH har signerat kontrakt med DSD Power Technologies GmbH till ett värde av ca 10 MSEK (950 KEUR). Det är dotterbolagets andr...

jul 04, 2022
Dotterbolag i Tyskland skriver kontrakt till värde av ca 10 MSEK

Saxlund International GmbH har signerat kontrakt med Wernsing Feinkost GmbH till ett värde av ca 10 MSEK (950 KEUR). Saxlund ska leverera materialha...

jun 23, 2022
Styrelseledamöter och storägare köper aktier av Management

Peter Löfgren, Styrelseledamot, Andreas Claesson, Styrelseledamot och Mats Gabrielsson, Saxlunds största ägare köper aktier av Saxlund Group ABs CFO...

jun 20, 2022
Dotterbolag i UK vinner order till ett värde av ca 20 MSEK

Saxlund International ltd har signerat kontrakt med en av världens största leverantörer av vattenreningsverk. Kontraktet har ett värde av ca 20 MSEK...

jun 01, 2022
Incitamentprogram blev fulltecknat

Vid Saxlunds ordinarie stämma den 28 april beslutade stämman om ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogam för ledande befattningshavare. Program...

maj 30, 2022
Kontrakt har signerats med Ulricehamns Energi till ett värde av ca 45,5 MSEK

Saxlund International Holding AB har signerat kontrakt med Ulricehamns Energi efter att erhållit tilldelningsbeslut tidigare i maj, vilket då kommun...

Dags att investera i bioenergi eller effektivisera och modernisera din anläggning?

Fredrik Nordling

tf VD, CFO
076-894 95 32