Pressmeddelanden

mar 27, 2024
Saxlund Group AB offentliggör årsredovisningen för 2023

Årsredovisning och revisionsberättelse inför årsstämman den 29 april 2024 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.saxlundgroup.com.

mar 26, 2024
Dotterbolag i Tyskland tecknar kontrakt till ett värde om ca 17 MSEK

Saxlund International GmbH har signerat avtal med WTE Group som är en av Europas ledande leverantörer av kommunal och industriell vattenhantering. L...

mar 26, 2024
Kallelse till årsstämma i Saxlund Group AB

Aktieägarna i Saxlund Group AB, org.nr 556556-8325 (”Saxlund” eller “bolaget”), kallas härmed till årsstämma att hållas måndagen den 29 april 2024 k...

feb 26, 2024
Kontrakt har signerats med Finspångs Tekniska Verk AB till ett värde om ca 48 MSEK inklusive optioner

Saxlund International Holding AB har signerat avtal med Finspångs Tekniska Verk AB efter att ha erhållit tilldelningsbeslut tidigare under februari....

feb 02, 2024
Dotterbolag i Sverige har erhållit tilldelningsbeslut på ca 47 MSEK

Saxlund International Holding AB har erhållit tilldelningsbeslut från Finspångs Tekniska Verk AB, via Sinfras ramavtal för småskalig värmeproduktion...

jan 05, 2024
Saxlunds dotterbolag IMUS AB tecknar kontrakt till ett värde av ca 14 MSEK

Saxlunds dotterbolag IMUS AB har signerat ännu ett kontrakt med Fortum Sverige AB. Kontraktet har ett värde av ca 14 MSEK inklusive optioner. Arbete...

dec 12, 2023
Kontrakt har signerats med möbeljätten IKEA till ett värde av ca 22 MSEK

Saxlunds svenska dotterbolag Saxlund International Holding AB har tecknat kontrakt med IKEA Industry Poland SP. z o.o. Avtalet avser rökgasreningsut...

nov 30, 2023
Saxlund Group AB byter Certified Adviser till Carnegie Investment Bank AB (publ)

Saxlund Group AB meddelar idag att man byter Certified Adviser från Erik Penser Bank AB till Carnegie Investment Bank AB (publ).

okt 31, 2023
Tidigarelägger publicering av finansiell rapport för Q3 2023

Saxlund Group AB meddelar att publicering av Bolagets rapport för det tredje kvartalet 2023 kommer att tidigareläggas till den 2 november 2023. Tidi...

Dags att investera i bioenergi eller effektivisera och modernisera din anläggning?

Fredrik Nordling

CEO, CFO
076-894 95 32