Fredrik Nordling utsedd till ny vd för Saxlund Group

Styrelsen för Saxlund Group AB (publ) har utsett Fredrik Nordling till ny vd och koncernchef för Saxlund Group AB (publ). Fredrik har sedan den 27 januari i år varit tf. vd och CFO. Fredrik har varit anställd i koncernen som CFO sedan 2020. Han tillträder som ny vd den 25 augusti 2023.

- Fredrik har under sin tid som tf. vd visat på ett bra ledarskap och har med kraft påbörjat genomförande av erforderliga förändringar i koncernen. Fredrik är en mycket lämplig person att leda koncernen vidare och fortsätta genomförandet av de olika initiativ som påbörjats under den senaste tiden avseende strategi och organisation. Vi ser fram emot att Fredrik tillsammans med koncernledningen fortsätter utveckla Saxlund Group och skapa värde för bolagets kunder och aktieägare under lång tid framöver, säger styrelseordförande Kenneth Eriksson.

- Jag ser mycket fram emot att få tillträda som ordinarie VD och vi har framför oss en spännande och utvecklande resa tillsammans. Kraven och förväntningarna på framtidens fossilfria och förnybara energilösningar innebär mycket goda möjligheter för våra produkter och tjänster. Jag är glad och hedrad att få möjligheten att tillsammans med våra medarbetare, kunder och leverantörer fortsätta leda Saxlunds utveckling, säger Fredrik Nordling.

.