VD köper aktier i Saxlund

Saxlund Group AB meddelar att VD Fredrik Nordling under perioden 25 – 28 augusti har köpt ca 2,5 miljoner aktier till en snittkurs om ca 0,15 kr. Köpet uppgår till ett totalt värde om ca 370 tkr och gjordes genom bolag. Efter köpet så uppgår hans innehav till ca 5,5 miljoner aktier och 4 miljoner teckningsoptioner.

VD Fredrik Nordling kommenterar:

- Saxlund är ett bolag med stor potential och verkar inom en intressant bransch. Vattenkraften, som är en ny marknad för Saxlund sedan köpet av IMUS, byggs ut för första gången sedan 80-talet. Sedan lagändringen gällande fosforåtervinning i Tyskland trädde i kraft har stora värden skapats för Saxlund. Det är troligt att denna lag kommer att träda i kraft på fler av våra marknader och skapa ytterligare värden. Saxlund är inne i en spännande fas och det gör att jag har valt att öka mitt ägande, säger Fredrik Nordling, VD för Saxlund Group AB.